[𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐊𝐘́ Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐓𝐑𝐈̣] 𝐕𝐢𝐞̂𝐦 𝐝𝐚 𝐜𝐨̛ đ𝐢̣𝐚 - 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 𝐧𝐚̂́𝐦 - 𝐍𝐇𝐈𝐄̂̃𝐌 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐂𝐎𝐈𝐃 

[𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐊𝐘́ Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐓𝐑𝐈̣] 𝐕𝐢𝐞̂𝐦 𝐝𝐚 𝐜𝐨̛ đ𝐢̣𝐚 - 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 𝐧𝐚̂́𝐦 - 𝐍𝐇𝐈𝐄̂̃𝐌 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐂𝐎𝐈𝐃 

09:09 21/05/2021

Đây là case nhiễm corticoid điển hình kèm theo sự phức tạp với chùm viêm da cơ địa và  nhiễm nấm. Vị trí lại ngay vùng mặt và sát mắt nên quá trình điều trị & lựa chọn sản phẩm luôn được Dược Sĩ Phương Trang cân nhắc chi tiết và điều chỉnh theo từng tuần cho bệnh nhân. Và kết quả điều trị thành công mỹ mãn sau 4 tuần khi có sự tin tưởng và tuân thủ tuyệt đối của khách hàng.

Nhà thuốc ALODUOCSI với chuyên môn tư vấn làm cốt lõi, chất lượng sản phẩm làm trọng tâm & dịch vụ bài bản làm mục tiêu để mọi khách hàng đều có thể an tâm gửi trọn niềm tin!!!
---------------------------------
🏅🏅🏅 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐀𝐋𝐎𝐃𝐔𝐎𝐂𝐒𝐈 - 𝐀𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧
🏠🏠🏠 234 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
☎☎☎ 086 9981 828
🌐🌐🌐 www.aloduocsi.com
𝑩𝒂̉𝒐 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏 𝒃𝒐̛̉𝒊 Học Bán Thuốc - MPR Academy hocvienmpr.com

zalo